Troškovi

Jedna strana ulaže rad i trud, a druga od toga profitira i snosi trošak.

Mi naše klijente zastupamo sa mnogo strasti i truda, ali ne radimo besplatno.

Ako nas angažirate da radimo za Vas, troškove naših naknada snosite Vi. Kao advokatkska kancelarija obračunavamo prema Zakonu o advokatskoj nagradi (Rechtsanwaltsvergütungsgesetz) ili prema prethodno dogovorenoj naknadi.

Pod posebnim uslovima možemo i besplatno raditi za Vas.

Pravno savjetovanje

Mi ćemo Vas bez naknade troškova vansudski posavjetovati, ako ispunjavate uslove za odobrenje pravnog savjetovanja (Beratungshilfe).

U suštini slijedeći uslovi trebaju biti ispunjeni:

  • da imate niska primanje i mali imetak,
  • da je pravno savjetovanje u Vašem slučaju neophodno,
  • da je u pitanju vansudski slučaj,
  • da Vas Vaše pravno osiguranje (ukoliko ga imate) ili nešto drugo ne pokriva.

Na primjer primaocima Hartz-4 se po pravilu odobrava pravno savjetovanje (Beratungshilfe).

Pravno savjetovanje (Beratungshilfe) možete potražiti usmenim ili pismenim putem u općinskom sudu, koji je za Vas nadležan. Za građanke i građane Kelna je zadužen općinski sud Keln (Amtsgericht Köln), Luxemburger Str. 101, D-50939 Keln, Pravna služba za predavanje zahtjeva, 3. sprat, soba broj 329.

Informacije o radnom vremenu pravne službe za predavanje zahtjeva kod općinskog suda u Kelnu možete pronaći ovdje.

Želimo Vam skrenuti pažnju da se sami morate pobrinuti o pravnom savjetovanju. Zahtjev za pravno savjetovanje trebate predati prije (!) savjetovanja s advokatom.

Ako zahtjev želite usmeno predati, ponesite slijedeće dokumente sa sobom:

  • važeću ličnu kartu ili pasoš,
  • dokaze o slučaju (naprimjer odluka o Hartz-4, otkaz),
  • dokaze o finansijskoj situaciji (naprimjer odluka o Hartz-4, kompletan izvod žiro računa za prošli mjesec).

Ako zahtjev želite predati pismeno, možete koristiti ovaj obrazac. Pri tome obratite pažnju, da morate priložiti i odgovarajuće dokaze.

Detaljne informacije o pravnom savjetovanju dobit ćete ovdje.

Naknada za vođenje parničkog postupka

U sudskom procesu možemo za Vas rado tražiti naknadu za vođenje parničkog postupka (Prozesskostenhilfe). Ako Vam naknada bude odobrena, naše pravno djelovanje za Vas može biti besplatno.

Naknadu za vođenje parničkog postupka dobija osoba

  • koja lično i ekonomski nije u stanju da plati troškove parničkog postupka i
  • ako pravni slučaj ima izgleda na uspjeh.

Ako sami  želite da predate zahtjev za naknadu vođenja parničkog postupka, obrazac u potpunosti pažljivo ispunite i priložite dokaze o mjesečnom primanju i opterećenju, te ga predajte u sud, koji će voditi Vaš proces (Prozessgericht).

Detaljne informacije o gore navedenoj naknadi dobit ćete ovdje.

Pravno osiguranje

Ako ste sklopili ugovor za pravno osiguranje (Rechtsschutzversicherung), onda se prvo treba razjasniti da li Vam osiguranje pokriva troškove parničkog postupka. Mi ćemo Vam tu rado pomoći.

Prvo stupanje u kontakt sa nama, naravno, neće Vas ništa koštati.

Želite li da Vas zastupamo?

Onda nam je potrebna Vaša u cijelosti popunjena punomoć (Vollmacht)Ako imate potvrdu za pravnu pomoć (Beratungshilfeschein) ili ako Vam je odobrena naknada za vođenje parničkog postupka (Prozesskostenhilfe), molimo Vas da nas o tome obavijestite. Punomoć i potvrdu za pravno savjetovanje (ako je posjedujete) dostavite nam u originalu u našu kancelariju.

Hinweis

Da li ste već upoznati sa našim Fragen-Antworten-Center?