Pravo stranaca

Stranac je svako ko nije Nijemac u smislu člana 116 stava 1 Ustava Savezne Republike Njemačke (Grundgesetz),
član 2 stav 1 Zakon o boravku (Aufenthaltsgesetz).

Migracija (latinski migratio  “migracija, preseljenje”) je dio ljudskog postojanja. Čovjek je jedna vrsta lutajućeg bića. Historijski gledano, čovjekova priroda nije privrženost jednom području već migracija.

Osoba bez njemačkog državljanstva (stranac) nailazi na mnoštvo propisa vezanih za pravo stranaca, počevši od predavanja zahtjeva za izdavanje boravišne dozvole pa sve do protjerivanja/deportacije.

Zakon o strancima Savezne Republike Njemačke reguliše uslove pod kojima stranac može ući u tu državu te koliko se vremenski/da li se smiju zadržati ovdje.

Težište ovih pravila je regulisano boravišnim zakonom (Aufenthaltsgesetz) i pripadajućim propisima.

Advokatska kancelarija SMR pruža Vam pomoć u svim pravnim pitanjima iz područja prava stranaca. Brzo i kompetentno.

Mi se svakodnevno bavimo:

  • Dodjelom i produžavanjem boravišne dozvole (spajanjem porodica, šengen-viza, studijom, privrednom djelatnošću, plavi karton (Blue Card), povratnicima, asocijacijiski sporazum EU/Republika Turska (ARB 1/80), Zakon o slobodnom kretanju/EU)
  • Očvršćivanjem boravišne dozvole (dodjela dozvole za boravak ili stalnog boravišta - EU)
  • Sprječavanje ukidanja boravišne dozvole (progonjenje/protjerivanje, ukidanje boravišne dozvole, pritvor)
  • Dodjela i oduzimanje njemačkog državljanstva (davanje državljanstva, oduzimanje državljanstva, dvojno državljanstvo)
  • Socijalnim pravima stranaca (novčana naknada za nezaposlene (Arbeitslosengeld II/Hartz 4), dozvola za rad, dječiji doplatak, porodiljska naknada, naknada za stanarinu i tako dalje)
Nagovještaj

Da li ste već upoznati sa našim Fragen-Antworten-Center?
Ne možete sebi priuštiti advokata? Pročitajte više o tome.