Pravo azilanata i izbjeglica

Osobe progonjene na političkoj osnovi imaju pravo na azil, član 16 a stav 1 Ustav Savezne Republike Njemačke (Grundgesetz).

Termin azil je grčkog porijekla (asylos) i znači utočište.

Dodjela azila, utočišta, za politički progonjene osobe nije samo moralna odgovornost, već i civilizacijsko i demokratijsko dostignuće.

Savezna Republika Njemačka ima jesne stavove vezane za prava azilanata i izbjeglica.

U članu 16 a stav 1 Ustava Savezne Republike Njemačke (Grundgesetz) stoji: “Politički progonjene osobe imaju pravo na azil“.

Osim toga Savezna Republika Njemačka je ratificiranjem Ženevske konvencije o izbjeglicama i njenog dodatnog protokola odredila da izbjeglice u Njemačkoj imaju pravo da traže utočiste od proganjanja.

Danas je sve teže realizovati traženje azila za politički progonjene osobe.

Evropska Unija i njene državne članice intenzivno se trude da “osiguraju svoje granice“. Mjere se odnose od izgradnje bodljikave žice do vojnih operacija.

Dodatno se pravo na azil od strane zakonodavca stalno pooštrava.

Advokatska kancelarija SMR pruža Vam pomoć u svim pravnim pitanjima iz područja prava azilanata i izbjeglica. Brzo i kompetentno.

Mi se svakodnevno bavimo:

  • Savjetovanjem/službeno i sudsko zastupanje po pitanju prava azilanata i izbjeglica (predavanje zahtjeva za azil, priznavanje/odbijanje zahtjeva za azil, porodični azil, slijedni zahtjev, supsidijarna zaštita)
  • Dodjelom i produživanjem boravišne dozvole nakon priznanja prava na azil/statusa izbjeglice/supsidijarne zaštite
  • Opozivom prava na azil/statusa izbjeglice
  • Sprječavanjem prestanka važenja boravišne dozvole (progonjenje/deportacija, pritvor)
  • Socijalnim pravima osoba koje su podnijele zahtjev za azil, izbjeglica (Zakon o pomoći podnosilaca azila (Asylbewerberleistungsgesetz), novčana naknada za nezaposlene osobe (Arbeitslosengeld II/Hartz 4), dozvola za rad i tako dalje)
Nagovještaj

Da li ste već upoznati sa našim Fragen-Antworten-Center?
Ne možete sebi priuštiti advokata? Pročitajte više o tome.